دستگاه تحلیل کننده زمانی تک کاناله (Timing Single Channel Analyzer) مدل ۲۵۷۵

دستگاه تحلیل ­گر زمانی تک کاناله (Timing Single-Channel Analyzer:TSCA) یکی از قسمت­ های مهم و پرکاربرد در بسیاری از تست­ ها است. سابقه ساخت آن در جهان به نیمه دوم قرن نوزده بر می­ گردد.

 

مشخصات دستگاه

ورودی/خروجی (BNC Connector)

ورودی DC: اگر بخواهیم سیگنال ورودی، بدون تغییر استفاده شود از این ورودی که در پنل جلو درنظر گرفته شده است، استفاده می­ کنیم. این ورودی هم سیگنال مثبت دو قطبی و تک قطبی می ­پذیرد . در ضمن دستگاه در بازه صفر تا ۱۰ ولت خطی عمل می­ کند و ماکسیمم ورودی در این حالت ۱۲ ولت است. همچنین پهنای سیگنال ورودی باید بیشتر از ۱۰۰ نانوثانیه باشد. امپدانس ورودی ۱۰۰۰ اهم است.

 

ورودی AC: اگر بخواهیم Offest سیگنال ورودی را حذف کنیم از این ورودی که در پنل عقب درنظر گرفته شده است، استفاده می ­کنیم. این ورودی هم سیگنال مثبت دو قطبی و تک قطبی می­ پذیرد. در ضمن دستگاه در بازه صفر تا ۱۰ ولت خطی عمل می­ کند و ماکسیمم ورودی در این حالت ۱۰۰ ولت است. همچنین پهنای سیگنال ورودی باید بین ۰/۲ تا ۱۰ میکروثانیه باشد. امپدانس ورودی ۱۰۰۰ اهم است.

 

خروجی Pos:  یک پالس مثبت با دامنه نرمال ۵ ولت و پهنای ۵۰۰ نانو ثانیه تولید می­ کند (Posetive NIM-Standard).

 

خروجی Neg:  یک سیگنال منفی با دامنه نرمال ۸۰۰ میلی­ ولت و پهنای کمتر از ۲۰ نانو ثانیه تولید می­ کند (Fast NIM-Standard).

نکته: خروجی Pos Out هم در پنل جلو و هم در پنل عقب (به عنوان SCA Out) تعبیه شده است اما خروجی Neg Out فقط در پنل جلو قرار دارد.

 

خروجی UL و LL: این دو خروجی که در پنل عقب قرار دارند نشان دهنده‌ی نسبت دو سطح انرژی Lower Level و Upper Level با سطح انرژی سیگنال ورودی هست. اگر سطح انرژی سیگنال ورودی از سطح انرژی Lower Level بالاتر باشد، در خروجی LL Out یک پالس مشاهده می­شود و نیز اگر سطح انرژی سیگنال ورودی از سطح انرژی Upper Level بالاتر باشد، در خروجی UL Out یک پالس مشاهده می­ شود.

 

LL Ref: در پنل عقب یک کانکتور و یک کلید واقع شده است که مربوط به تعیین Lower Level می­ شود. اگر کلید را در حالت INT قرار دهیم، انرژی سطح Lower Level از طریق داخل و از پتانسیومتر Lower Level تعیین می­ گردد. اما اگر وضعیت کلید را در حالت EXT قرار دهیم، انرژی سطح Lower Level از طریق ولتاژ اعمالی به کانکتور مربوط به آن تعیین می ­گردد.

نکته: ورودی کانکتور LL Ref یک سطح DC بین ۰ تا ۱۰- را می ­پذیرد.

 

Ext Strobe: متشکل از یک کلید و یک کانکتور در پنل عقب. اگر کلید را در وضعیت INT قرار دهیم، دستگاه بدون توجه به ورودی Strobe کار عادی خود را انجام می­ دهد. اما اگر کلید را به حالت EXT ببریم، بسته به وضعیت کلید Delay دو حالت پیش می ­آید. اگر کلید Delay در وضعیت 0/1U-1/1U باشد دستگاه از موقع رویت سیگنال ورودی به مدت ۵ میکرو ثانیه منتظر می­ ماند، اگر در این مدت پالسی از ورودی Strobe دریافت شد خروجی با تأخیر کمی از پالس Strobe تولید می ­شود. اما اگر پالسی دریافت نشد دستگاه ریست می­ شود. اگر کلید Delay در وضعیت 1U-11U باشد دستگاه از موقع رویت سیگنال ورودی به مدت ۵۰ میکرو ثانیه منتظر می­ ماند، اگر در این مدت پالسی از ورودی Strobe دریافت شد خروجی با تأخیر کمی از پالس Strobe تولید می­ شود. اما اگر پالسی دریافت نشد دستگاه ریست می­ شود.

نکته: زمان رویت سیگنال ورودی، نصف دامنه فرود سیگنال است.

نکته: پالس دریافتی از ورودی Strobe به طور نرمال باید ۵ ولت و با پهنای ۵۰۰ نانو ثانیه باشد.

نکته: در زیر پتانیسومتر Delay، یک پتانسیومتر به نام Walk Adjast قرار دارد که می­ توان با آن مقدار کمی زمان رویت سیگنال ورودی را تغییر داد.

 

تنظیم گرها

مرجع سطح پایین و بالا: در این قسمت که جلوی پنل واقع شده است دو پتانسیومتر مشاهده می­ شود. با توجه به مد کاری انتخاب شده (Int/Nor/Win) هر یک از این دو پتانسیومتر نقش خاصی را ایفا می­ کنند. اما به طور کلی می­ توان گفت اگر بخواهیم سیگنال وارد شده را بین دو سطح انرژی محدود کنیم از این دو پتانسیومتر استفاده می­ کنیم.

 

تاخیر:‌شامل یک پتانسیومتر و یک کلید واقع در پنل جلو می ­باشد. این قسمت تأخیر پالس ایجاد شده را برای فرستادن در خروجی تامین می‌کند. اگر کلید روی  1U-11U قرار گرفته باشد، می­ توان با چرخش پتانسیومتر تأخیری از ۱۰۰ نانو تا ۱/۱ میکرو ثانیه در تولید پالس خروجی ایجاد کرد. همچنین با قرارگیری کلید در وضعیت 1U-11U و با چرخش پتانسیومتر تأخیری از ۱ میکرو تا ۱۱ میکرو ثانیه ایجاد می ­شود.

 

Walk Adjust: یک پتانسیومتر پیچ گوشتی­ ای در پنل جلویی که تغییرات کمی را در جبرانساز Pulse Stretcher ایجاد می­ کند.

 

کلیدها

Int/Nor/Win

این کلید که در پنل جلو قرار دارد از سه قسمت تشکیل شده است.

 • (Integral Mode (Int: در این مد Lower Level به عنوان یک محدود کننده سطح پایین انرژی کار خواهد کرد و Upper Level نیز تاثیری نخواهد داشت. به این معنی که اگر انرژی سیگنال ورودی بیشتر از سطح انرژی Lower Level باشد سیگنال خروجی تولید خواهد شد.

نکته: سطح انرژی Lower Level می ­تواند بین ۰ تا ۱۰ ولت تغییر کند.

 • (Normal Mode (Nor: در این مد Lower Level به عنوان یک محدود کننده سطح پایین انرژی و Upper Level به عنوان یک محدود کننده سطح بالای انرژی کار خواهند کرد. به این معنی که اگر انرژی سیگنال ورودی بین دو سطح انرژی Lower Level و Upper Level قرارگیرد سیگنال خروجی تولید خواهد شد.

نکته: سطح انرژی Lower Level و Upper Level می­ تواند بین ۰ تا ۱۰ ولت تغییر کند.

 • (Window Mode (Win: در این مد Lower Level به عنوان یک سطح انرژی پایه و Upper Level به عنوان محدود کننده سطح بالای انرژی پایه کار خواهند کرد. به این معنی که هر کجا انرژی سطح پایه که با Lower Level تعیین می ­شود قرار بگیرد، به وسیله Upper Level در بالای آن سطح و در بازه­ای محدود می ­توان پنجره­ای باز کرد. اگر انرژی سیگنال ورودی در آن پنجره قرار بگیرد، خروجی تولید خواهد شد.

نکته: انرژی سطح Lower Level بین ۰ تا ۱۰ ولت و Upper Level بین سطح Lower Level تا ۱ ولت بالاتر می­تواند تغییر کند.

 

LL Ref: این کلید که در پنل پشت قرار دارد، تعیین می­ کند که Lower Level از خارج تامین شود یا از داخل (خود دستگاه تامین کند).

 

Strobe: این کلید در پنل پشت واقع است و تعیین می­ کند که آیا دستگاه به سیگنال آمده از ورودی Strobe توجه کند یا نه.

 

Delay: این کلید که در پنل جلویی واقع شده است بازه تأخیر را برای تولید خروجی تعیین می­ کند. البته اگر Strobe از خارج پذیرفته شود، کار کلید متفاوت خواهد بود که در قسمت Ext Strobe توضیح آن آمده است.

 

شرایط مورد نیاز برای نصب 

 • اتاق آزمایشگاه
 • یک میز جهت قرار دادن دستگاه
 • منبع تغذیه BIN
 • مولد پالس
 • تشخیص دهنده
 • مولد تأخیر و گیت
 • تأخیر نانو ثانیه ای
 • تیوب تکثیر کننده فوتونی با سنتیلاتور و منبع تشعشع
 • نرخ سنج لگاریتمی/خطی
 • اسیلوسکوپ
 • تحلیل گر یا بافر چند کاناله
 • انطباق سریع
 • تقویت کننده بایاس شده با گیت
 • اتاق مجهز به کولر گازی جهت برقرای دما و رطوبت ثابت در حین کار

 

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش 

خدمات ضمانت شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال می­ باشد، ولی ضمانت نامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

 • صدمات ناشی از حمل ونقل، نوسانات برق، آتش­ سوزی یا حرارت زیاد، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی خورنده ، گرد و غبار شدید، رعد و برق، حوادث طبیعی، ضربه و استفاده غلط و یا بی ­توجهی به دستورالعمل­ های ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
 • دستگاه­ هایی که دستکاری شده ­اند و یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند.
 • هر نوع دستکاری و یا آسیب در هولوگرام های نصب شده، بر روی دستگاه.
 • هرگونه جابجایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت.
 • مواد مصرفی شامل گارانتی نمی­ باشد.
 • خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه­ ها می ­باشد.

این دستگاه را می ­توانید جهت تعمیر و خدمات به دفتر شرکت ارسال کنید. همیشه قبل از فرستادن برای تعمیر، با بخش خدمات مشتریان شرکت از طریق شماره ۲۲۷۷۹۰۲۸-۰۲۱ تماس بگیرید. ایرادات مشاهده شده را نوشته و همراه بسته بندی دستگاه ارسال کنید تا عملیات سرویس با سرعت بیشتری انجام گیرد.

دانلود فایل کاتالوگ