شرکت رامان گستر ایمن کیش با در اختیار قرار دادن امکانات زیر آماده ارائه خدمات در آزمایشگاه طیف نگاری گاما و ایکس است.

این خدمات عبارتند از:

  • تست، بازبینی، تعمیر و راه اندازی مجدد انواع آشکارسازهای ژرمانیوم فوق خالص (HPGe)
  • آموزش، راه اندازی و کالیبراسیون آشکارسازهای ژرمانیوم فوق خالص در مکان کار
  • برگزاری کارگاه های آموزشی کالیبراسیون آشکارسازهای ژرمانیوم فوق خالص و نحوه استفاده صحیح از این آشکارساز