خدمات آموزشی ما مبانی، برنامه­ کاربردی  و آموزش جامع محصولات را پوشش می دهد و توسط کارشناسان فنی با مهارت های حرفه ­ای ارائه می شوند.

دوره های آموزشی طراحی شده اند تا فرصت های یادگیری را به پرسنل جدید و کاربران با تجربه ارائه دهند و آنها عبارتند از:

  • خدمات آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی
  • خدمات آموزش دستگاه های پایش گاما
  • خدمات آموزشی دستگاه های بازرسی ایکس

این خدمات به همراه نصب و تحویل تجهیزات و یا به صورت جداگانه بر حسب درخواست مشتریان عرضه می گردد.