معرفی تحلیل گر شکل دهی پالس (Pulse Shape Analyzer)

پالس تولید شده در خروجی آشکارساز تابشی را باید برای کار بهتر دستگاه شمارنده به دلایل جلوگیری از هم پوشانی، بهسازی نسبت سیگنال به نوفه و نیاز به شکل ویژه ­ای از پالس تغییر شکل داد.

 

مشخصات دستگاه

مشخصات فنی دستگاه تحلیل گر شکل دهی پالس (PSA) به همراه توضیحات ورودی، خروجی و کنترل­ های مدار در زیر آورده شده است.

 

عملکرد

 • محدوده ورودی دینامیک: ۲۰۰-۱
 • زمان تصحیح جفت پالس خروجی به علاوه تأخیر (که به وسیله کنترل کننده تأخیر در پنل جلو یا توسط ورودی Strobe خارجی انتخاب می ­شود) به علاوه ۲۰۰ نانو ثانیه برای خروجی منفی سریع با استاندارد NIM و ۷۵۰ نانو ثانیه برای خروجی مثبت کند با استاندارد NIM. حداقل زمان بازنگری برای خروجی منفی، ۲۶۰ نانو ثانیه و برای خروجی مثبت، ۸۰۰ نانو ثانیه می ­باشد.
 • آستانه ناپایداری دمایی:  (در مقیاس کامل ۰ تا ۵۰ درجه سانتی­گراد)
 • تفکیک­ گری غیر خطی: ۰/۲۵٪±≥ در محدوده کامل برای هر تفکیک­ گر
 • تأخیر ناپایداری دمایی:  (در مقیاس کامل ۰ تا ۵۰ درجه سانتی ­گراد)، اندازه ­گیری‌ شده در مقیاس کامل
 • تأخیر غیر خطی: ۲٪±≥ محدوده تأخیر
 • پایداری پهنای پنجره: ۰/۱٪±≥ متغیر از پنجره تمام باز با پهنای بیش از محدوده خطی ۰ تا ۱۰ ولت
 • حداقل آستانه ورودی: ۴۰ میلی ولت
 • شیفت زمانی نسبت به ارتفاع پالس (Walk): مخصوص کانال A و کانال B در کسر ۵۰%

محدوده دینامیکی ورودی

سیستم ۲

سیستم ۱

۱:۱۰

 ±۰/۵

 ±۲

۱:۵۰

 ±۱/۵

 ±۲/۵

۱:۱۰۰

 ±۲

 ±۳

۱:۲۰۰

 ±۲/۵

 ±۴

 

کنترل­ ها

 کنترل­ کننده سطح بالا:‌ در پنل جلو یک پتانسیومتر ۱۰ دور تعبیه شده است که پهنای پنجره (۰ تا ۱ ولت) در مد پنجره یا سطح بالا (۰ تا ۱۰ ولت) در مد­های نرمال و انتگرال را تعیین می­ کند (در مدت کارکرد مد انتگرال در جهت تعیین خروجی­ های SCA استفاده نمی‌شود).

کنترل­ کننده سطح پایین:‌ ولتاژ سطح پایین توسط پتانسیومتر ۱۰ دور تعبیه شده در پنل جلو، از ۴۰ میلی ولت تا ۱۰ ولت قابل تنظیم می­ باشد. وقتی در پنل پشتی کلید LL Ref روی INT قرار گیرد، آستانه تنظیمات برای تفکیک گر سطح پایین تعیین می ­شود و زمانی که کلید LL Ref در حالت EXT است، این کنترل­ کننده بی­ تاثیر می­ باشد.

کنترل­ کننده مد (MODE): توسط کلیدی روی پنل جلو که دارای سه حالت می ­باشد، یکی از حالت­ های کارکرد زیر می ­شود:

 • انتگرال INT:

LL ولتاژ آستانه یک تفکیک­ گر منفرد (بین ۴۰ میلی ولت تا ۱۰ ولت) را تعیین می­ کند.

 • نرمال (NORM): سطوح UL و LL به طور مستقل قابل تنظیم می­ باشند.
 • UL محدوده بین ۰  تا ۱۰ ولت و LL محدوده بین ۴۰  تا ۱۰ ولت را می­ پذیرند.
 • پنجره (WIN):

سطح پایه (بین ۴۰ میلی ولت تا ۱۰ ولت) را تعیین می­ کند. و UL پهنای پنجره (LL و LL+1 ولت) را تعیین می­ نماید.

ATTN: کلید سه حالته تعبیه شده روی پنل جلو یکی از حالت­­ های تضعیف را برای سیگنال­ های ورودی انتخاب می­ کند:

 • ۱× سیگنال ورودی بدون تضعیف.
 • ۱۰ × سیگنال ورودی توسط فاکتور ۱/۱۰ تضعیف می ­شود.
 • ۱۰۰ × سیگنال ورودی توسط فاکتور ۱/۱۰۰ تضعیف می­ شود.

تأخیر:

 • پتانسیومتر ۱۰ دور پنل جلو برای تنظیمات پیوسته­ ی تأخیر خروجی کانال B، استفاده می­ شود.
 • استفاده از Strobe داخلی با محدوده تغییرات ۰/۱ تا ۱/۱ میکرو ثانیه.

Walk Adj : تصحیح تنظیمات گام جبران ­ساز برای هر کانال خروجی، توسط پیچ گوشتی از طریق پنل جلو انجام می­ شود. تنظیم گام کنترل B وقتی کلید کسر B روی حالت BI قرار دارد، موثر می­ باشد.

مد LL REF: توسط یک کلید قفل شونده دو حالته در پنل پشت یکی از حالات کنترل سطح پایین پنل جلویی یا سیگنال ولتاژ اعمال شده از کانکتور خارجی LL REF پنل پشت به عنوان مرجع آستانه تفکیک­ گر سطح پایین انتخاب می ­شود.

مد Strobe: توسط کلید دو حالته در پنل پشت، یکی از حالات Strobe داخلی (برگرفته از سیگنال ورودی) یا یک Strobe خارجی (از طریق کانکتور مجاور) به منظور ایجاد خروجی کانال B انتخاب می­شود. زمان ریست خودکار تقریباً برابر µS 10 می ­باشد.

کسر کانال B:‌ به واسطه‌ی سلکتور روی پنل جلویی کسر ثابت انتخاب می ­شود که برای مسیر پاسخ کانال B (از ۱ تا ۹ نامگذاری شده است و BI برای ۱۰% تا ۹۰% و برای CROSSOVER تک قطبی (۱۰۰%) مربوط به پیک شکل موج ورودی، استفاده می ­شود.

کسر کانال A: یک جامپر داخلی کسر ثابت موبوط به کانال A را انتخاب می­ کند؛ موقعیت جامپر مقادیر ۱۰%، ۲۰%، و ۵۰% تضعیف نسبت به پیک شکل موج ورودی را می ­تواند شامل گردد.

 

ورودی ­ها

 ورودی: کانکتور BNC دارای کوپلاژ DC واقع در پنل جلو، سیگنال­ های تک قطبی و دو قطبی مثبت را می­ پذیرد که دارای محدوده خطی ۰ تا ۱۰ ولت، ماکزیمم ۱۲ ± ولت پهنای، امپدانس ورودی ۱۰۰۰ اهم می­ باشد.

ورودی LL REF:‌ زمانی که کلید مد LL REF در حالت EXT قرار گیرد،  BNC قرار داده شده در پنل پشت، ولتاژ سطح پایین را می­ پذیرد. یک ورودی از ۰ تا ۱۰- ولت روی این کانکتور منطبق با یک محدوده بین ۰ تا ۱۰+ ولت برای کنترل­ کننده سطح پایین واقع در پنل جلوی می ­باشد. ورودی تا ۲۴± ولت محافظت شده است.

ورودی EXT Strobe:‌ زمانی که کلید Strobe در حالت EXT تنظیم شده است، یک BNC در پنل پشت پالس مثبت کند با استاندارد NIM را می­ پذیرد (به طور نرمال ۵+ ولت، پهنای ۵۰۰ نانو ثانیه) تا باعث ایجاد خروجی در کانال B گردد. Strobe خارجی باید حداکثر در ۱۰ میکرو ثانیه بعد از ورودی خطی تأمین گردد. اگر این اتفاق روی ندهد، در پایان این تناوب، ریست اتفاق خواهد افتاد.

 

خروجی­ ها

 خروجی SCA منفی A: کانکتور BNC تعبیه شده روی پنل جلو، پالس­ های خروجی منفی سریع استاندارد NIM را تنها از طریق کانال A فراهم می­ کنند؛ به طور اسمی ۱۶- میلی آمپر‌، پهنای ۲۰ ≥ نانو ثانیه، زمان صعود ۵ ≥ نانو ثانیه. خروجی بلافاصله در نقطه تریگر کسر ثابت کانال A رخ می دهد.

 خروجی SCA منفی B: کانکتور BNC تعبیه شده روی پنل جلو، پالس­ های خروجی منفی سریع استاندارد NIM را تنها از طریق کانال B فراهم می­ کنند؛ به طور اسمی ۱۶- میلی آمپر‌، پهنای ۲۰ ≥ نانو ثانیه، زمان صعود ۵ ≥ نانو ثانیه. خروجی بلافاصله در نقطه تریگر کسر ثابت کانال A رخ می دهد.

خروجی SCA مثبت B: کانکتورهای BNC واقع در پنل پشت و جلو، پالس­ های خروجی مثبت کند با استاندارد NIM را تنها از طریق کانال B فراهم می­ کنند.

خروجی LL: کانکتور BNC واقع در پنل پشت پالس­ های خروجی مثبت با استاندارد NIM ای فراهم می­ کند که به طور اسمی ۵+ ولت و دارای پهنای  ۵۰۰ نانو ثانیه می­ باشند. خروجی در لبه­ ی بالا رونده ورودی و آستانه LL روی می ­دهد.

خروجی UL:‌ کانکتور BNC واقع در پنل پشت پالس­ های خروجی مثبت با استاندارد NIM ای فراهم می­ کند که به طور اسمی ۵+ ولت و دارای پهنای  ۵۰۰ نانو ثانیه می­ باشند. خروجی در لبه­ ی بالا رونده ورودی و آستانه UL روی می ­دهد.

 

 مشخصات الکتریکی و مکانیکی

منبع تغذیه

اندازه:

 • پهنای ماژول NIM واحد در TID-20893:

۱/۳۵  × ۸/۷۱ اینچ (۲۲/۱۳ × ۳/۴۳ سانتی متر)

 • وزن خالص: ۰/۹ کیلوگرم
 • وزن ترابری: ۱/۸ کیلوگرم

 

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش 

خدمات ضمانت شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال می­ باشد، ولی ضمانت نامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

 • صدمات ناشی از حمل ونقل، نوسانات برق، آتش­ سوزی یا حرارت زیاد، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی خورنده ، گرد و غبار شدید، رعد و برق، حوادث طبیعی، ضربه و استفاده غلط و یا بی ­توجهی به دستورالعمل­ های ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
 • دستگاه­ هایی که دستکاری شده ­اند و یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند.
 • هر نوع دستکاری و یا آسیب در هولوگرام های نصب شده، بر روی دستگاه.
 • هرگونه جابجایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت.
 • مواد مصرفی شامل گارانتی نمی­ باشد.
 • خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه­ ها می ­باشد.

این دستگاه را می ­توانید جهت تعمیر و خدمات به دفتر شرکت ارسال کنید. همیشه قبل از فرستادن برای تعمیر، با بخش خدمات مشتریان شرکت از طریق شماره ۲۲۷۷۹۰۲۸-۰۲۱ تماس بگیرید. ایرادات مشاهده شده را نوشته و همراه بسته بندی دستگاه ارسال کنید تا عملیات سرویس با سرعت بیشتری انجام گیرد.

 

دانلود فایل کاتالوگ