شرکت ایمن گستر رامان کیش | بروشور محصولات
52
rtl,page-template-default,page,page-id-52,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
 

بروشور محصولات

gate 2

gate 1

پایشگر درگاهی پرتویی

xray 1

xray2

دستگاه بازرسی پرتو ایکس چمدانی

7200

TLD Reader 7200

TLD Reader 7103

TLD Reader 7103

0004

HV Power Supply 8100

0003

Spectroscopy Amplifier 3600

0001

Bin Power Supply 8000

این پست در این مکان ها نیز در دسترس است: English